บาคาร่าออนไลน์ เสาหลักของแผ่นดิน! จุฬาลดค่าเทอม 10% ลั่นไม่มีนิสิตใดต้องลาออกเพราะไม่มีเงินเรียน

บาคาร่าออนไลน์ เสาหลักของแผ่นดิน! จุฬาลดค่าเทอม 10% ลั่นไม่มีนิสิตใดต้องลาออกเพราะไม่มีเงินเรียน

จุฬาลดค่าเทอม – เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา บาคาร่าออนไลน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกนโยบาย “10 Plus” เป็นการลดค่าเทอมนิสิตทุกระดับชั้นการศึกษา ทุกสาขาวิชา 10% รวมค่าใช้จ่ายกว่า 500 ล้านบาท ซึ่ง 10% นี่ยังไม่รวมค่าอื่น ๆ ที่คณะและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถพิจารณาลดค่าธรรมเนียมได้อีก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมคืนค่าเทอมให้นักศึกษา – ผู้บริหารเร่งพูดคุย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศอย่างเป็นทางการ ส่งรูป-แต่งกายตามเพศวิถี

มธ.เปิดให้ศิษย์เก่าใช้บริการห้องสมุดได้ฟรี

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ แถลงจี้ รัฐบาล กรณีอุ้มหาย วันเฉลิม ผู้ลี้ภัย

การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤติโควิด-19 และทางผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์ก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ ดังที่ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตจุฬาฯ กล่าวว่า “หลักการที่จุฬาฯ ยึดถือมาตลอด คือ “จะต้องไม่มีนิสิตจุฬาฯ คนใดที่ต้องออกจากจุฬาฯ เพราะไม่มีเงินเรียน”

อีกหนึ่งในช่องทางการช่วยเหลือคือ การสนับสนุนทุนการศึกษา แบ่งเป็น ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตและค่าใช้จ่ายในการศึกษาในปีการศึกษาหน้า โดยเพิ่มทุนอุดหนุนการศึกษาจากเดิม ปีละประมาณ 3,000 ทุน เพิ่มเป็น 4,500 ทุน เป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 120 ล้านบาท

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตปริญญาโท/เอก จัดสรรเพิ่มเติมจากเดิม 142 ทุน รวมเป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท

ส่วนหอพักในของนิสิต ได้มีการช่วยเหลือโดยการ จ่ายเงินค่าหอพักคืน 50% สำหรับนิสิตหอพักประเภทรายเทอม และยกเว้นเก็บค่าหอพัก 2 เดือน (เมษายน – พฤษภาคม) สำหรับนิสิตหอพักที่จ่ายแบบรายเดือน รวมเป็นเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท และสำหรับค่าหอพักในปีการศึกษา 2563 ได้พิจารณาลดค่าหอพัก ร้อยละ 50-100 สำหรับนิสิตหอพักประเภทรายเทอม และลดค่าหอพัก ร้อยละ 25-50 สำหรับนิสิตหอพักประเภทรายเดือน

นิสิตที่มีความเดือดร้อนจำเป็นสมัครขอรับการช่วยเหลือมาได้ ผ่าน CU NEXT (ทุกภาคส่วนการศึกษา)

มธ.เปิดให้ศิษย์เก่าใช้บริการห้องสมุดได้ฟรี ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ห้องสมุด – วันที่ 22 มิ.ย. ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศผ่านทางเพจ Thammasat University Library ว่า หอสมุด มธ.จะเปิดให้ศิษย์เก่าเข้าใช้บริการได้ฟรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป หอสมุดที่เปิดให้เข้าฟรี

หยุดชดเชยสงกรานต์ –  ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แถลงต่อสื่อมวลชนหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่า กระแสข่าวหยุดชดเชยสงกรานต์ยาว 8 วันไม่จริง หยุดสงกรานต์มี 3 วัน ได้มอบหมายให้ไปพิจารณาว่าจะเอาไปใส่ไว้ตรงไหน สมมติหยุดเสาร์อาทิตย์ วันจันทร์ไม่หยุด หยุดวันอังคาร ก็จะได้เอาวันสงกรานต์ไปเติมวันจันทร์ จะได้หยุด 4 วัน ก็จะเหลืออีก 2 วัน ก็ไปหาวาระที่จะเติมลงไปให้เกิดความเหมาะสม

กรมบัญชีกลางเตือน ข้าราชการ-ครอบครัว ตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลก่อนรักษา

ข่าวกระทรวงการคลัง รายงานกรมบัญชีกลางย้ำ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ให้ตรวจสอบสิทธิการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ก่อนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง และลดผลกระทบที่เกิดจากการไม่พบสิทธิในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจำนวนมาก ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จากทั้งผู้มีสิทธิและนายทะเบียนของส่วนราชการต้นสังกัด อาทิ การไม่แจ้งข้อมูลการจดทะเบียนหย่า การออกจากราชการ หรือโอนย้ายหน่วยงานใหม่ เป็นต้น ส่งผลให้ข้อมูลใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจากข้อมูลบางส่วนมีความคลาดเคลื่อน ในกรณีเป็นผู้ไม่มีสิทธิแล้ว กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการระงับสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และเรียกเงินคืน

“ขอย้ำให้ผู้มีสิทธิ ตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ก่อนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการไม่พบสิทธิในระบบ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้จาก 2 ช่องทาง คือ

(1) แอพพลิเคชั่น “CGDiHealthCare” โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบน App Store หรือ Google Play ดาวน์โหลดคลิก

(2) เว็บไซต์ https://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf โดยลงทะเบียนในระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้มีสิทธิตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail address ไม่ถูกต้อง ผู้มีสิทธิสามารถปรับปรุง แก้ไข ได้ด้วยตนเอง หากเป็นการแจ้งข้อมูลการจดทะเบียนหย่า หรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ขอให้แจ้งนายทะเบียนต้นสังกัด เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดรอบประมวลผลการขึ้นสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในวันที่ 4 และ 19 ของทุกเดือน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวันและเวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว บาคาร่าออนไลน์