ว้าว! ใช้หนอนไหมเป็นโรงงานผลิตสารต้านแบคทีเรีย

17th January 2020 By thfabrictg
Advertisements

http://bit.ly/2tnocFh
#ต้านแบคทีเรีย #ถังหมักชีวภาพ #แลคโตเฟอริน #เทคโนโลยีชีวภาพ

Advertisements